Virtuelle webservere for elever på fagene

Informasjonsteknologi 1
og
Informasjonsteknologi 2.

Velg undervisningsgruppe i meny til venstere.
Velg deretter elev for hvem du vil se det publiserte innhold på webserver.

Fargekoder;

Rød bakgrunn betyr at webside ikke er laget ennå.

Grønn bakgrunn betyr at det er en webside på subdomenet.

Gul bakgrunn betyr at det er 10% eller mindre ledig på subdomenets diskplass.